กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ 30-1-62 ไพดี้คลินิก
รายละเอียด เดือน มกราคม 2562 กิจกรรม ต่างๆที่ เด็ก ๆ ต้องทำที่คลินิก ร่วมกับ นักกิจกรรมบำบัด ซึ่งจะวางแผนและ กำหนดให้ทำอย่างมีเป้าหมาย โดยที่นักบำบัดจะดูแลอย่างใกล้ชิด กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม ทักษะ และแก้ปัญหา ให้กับเด็กๆ และให้สามารถ ทำ ด้วยความสนุกสาน แม้ว่า เด็ก ๆ น้องๆบางคน ไม่สามารถทำได้ตลอด นักกิจกรรมบำบัด ของไพดี้ จะให้กำลังใจ และกระตุ้น ให้สามารถทำได้ด้วยตัวเอง


มี 9 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ