กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ 21-02-62 แนะนำ ผู้ปกครอง ในโรงเรียน
รายละเอียด วันที่21 กุมภาพันธฺ 2562 ไพดี้คลินิกโดยนักกิจกรรมบำบัด รายงานผล การฝึกบำบัด เด็กๆ ในโรงเรียน สาธิต ให้ทราบความก่าวหน้า และให้คำแนะนำในช่วงปิดเทอม ให้คุณครูและ ผู้ปกครองทราบมี 6 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ