ร่วมงานกับเรา

วิธีการสมัคร
   ไพดี้คลินิก กิจกรรมบำบัด ยินดีสร้างโอกาสให้บุคคลผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
เป็นส่วนในการร่วมเสริมสร้างพลังความคิด ความรู้ทางวิชาการ
ท่านที่สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานได้ที่ paidi.clinic@gmail.com
โทร. 088 931 0862

สวัสดิการพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • วันลากิจ วันลาพักร้อน วันลาป่วย
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • โบนัส
  • ส่งเสริมการฝึกอบรม
นักศึกษาฝึกงาน/อาสาสมัคร
   ไพดี้คลินิกกิจกรรมบำบัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน และอาสาสมัครตลอดปี
นักศึกษาที่สนใจ มีความประสงค์จะเข้าร่วมฝึกงานในระหว่างการศึกษาหรือเป็นอาสาสมัคร
สามารถส่งรายละเอียดส่วนตัวพร้อมประวัติการศึกษามาได้ที่ paidi.clinic@gmail.com
โทร. 088 931 0862


ตำแหน่งเปิดรับสมัคร 

ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด ประจำ /part time  สถานที่ ไพดี้คลินิกเขตหนองปรือ ใกล้พัทยา

  •  นักกิจกิจกรรมบำบัด ( Occupational therapist )  2 ตำแหน่ง  

         ตำแหน่งประจำที่ไพดี้คลินิกหนองปรือ จะได้รับเงินตำแหน่งต่างจังหวัด  เพิ่มเป็นพิเศษ

 

 ตำแหน่งงาน Part time (วันเสาร์-อาทิตย์)

  • นักจิตวิทยาคลินิก  (Clinical Psychology )   

  • ครูการศึกษาพิเศษ ( Special Education)  

  • นักแก้ไขการพูด (speech-Language pathologist) สถานที่ ไพดี้คลินิก ปทุมธานี

  • นักแก้ไขการพูด (speech-Language pathologist) สถานที่ ไพดี้คลินิก เขตหนองปรือ  ใกล้พัทยา

 


ข้อมูลภายในสถาบัน

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ