ร่วมงานกับเรา

วิธีการสมัคร
   ไพดี้คลินิก กิจกรรมบำบัด ยินดีสร้างโอกาสให้บุคคลผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
เป็นส่วนในการร่วมเสริมสร้างพลังความคิด ความรู้ทางวิชาการ
ท่านที่สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานได้ที่ paidi.clinic@gmail.com
โทร. 088 931 0862

สวัสดิการพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • วันลากิจ วันลาพักร้อน วันลาป่วย
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • โบนัส
  • ส่งเสริมการฝึกอบรม
นักศึกษาฝึกงาน/อาสาสมัคร
   ไพดี้คลินิกกิจกรรมบำบัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน และอาสาสมัครตลอดปี
นักศึกษาที่สนใจ มีความประสงค์จะเข้าร่วมฝึกงานในระหว่างการศึกษาหรือเป็นอาสาสมัคร
สามารถส่งรายละเอียดส่วนตัวพร้อมประวัติการศึกษามาได้ที่ paidi.clinic@gmail.com
โทร. 088 931 0862


ตำแหน่งเปิดรับสมัคร 

เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡ เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย” เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ“ /part time  เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆ เน€เธ™ย„เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธ เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’

  •  เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย” ( Occupational therapist )  2 เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡  

         เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ย„เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธ เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”  เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ‰

 

 เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™ Part time (เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยŒ-เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยŒ)

  • เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย  (Clinical Psychology )   

  • เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ‰ ( Special Education)  

  • เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ™ยเน€เธ˜ยเน€เธ™ย‰เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ย” (speech-Language pathologist) เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆ เน€เธ™ย„เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย˜เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ•

  • เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ™ยเน€เธ˜ยเน€เธ™ย‰เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ย” (speech-Language pathologist) เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆ เน€เธ™ย„เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธ  เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’

 


ข้อมูลภายในสถาบัน

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ