บุคลากร


บุคลากร

ไพดี้คลินิกประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ
ประกอบด้วย :
นักกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapist)
นักจิตวิทยา (Psychologist)
ครูการศึกษาพิเศษ (Special Education Teacher)
นักแก้ไขการพูด
 
พอ.นพ. สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์
Col. Somchai Sriplienchan, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
 
       
ยงยศ โคตรภูธร ส.บ.
Yongyos Kotpoothorn B.H.D
ผู้จัดการภาคสนาม
Field manager
 
       
พัชรินทร์ ศรีเปลี่ยนจันทร์ พย.บ
Patcharin Sriplienchan B.N.S.
ผู้จัดการ
Manager
 
       
นางสาวศุภรานันท์  เลิศฤทธา
Suparanan  Lerdrittha
ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขาหนองปรือ
Assistant manager
 
       
ดลยา ลัพธวรรณ์   วท.บ.
ครูปอ
Donlaya Lupthawan B.S.
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเทคนิค และนักกิจกรรมบำบัด
Occupational Therapist
 
       
นักบำบัด

อัมรินทร์ ไชยเนตร วท.บ.
Ummarin Chainet B.S.
ครูแป้ง
ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
Occupational Therapist

พีรกานต์ วรรณยอดคำ วท.บ.
Peerakan Wannayodkam B.S.
ครูซอง
ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
Occupational Therapist

อรุณฉาย จิตอารี วท.บ.
Arunchay Jitaree B.S.
ครูจอย
ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
Occupational Therapist

นาเดีย บิลล่าเต๊ะ วท.บ.
Nadear Billateh B.S.
ครูเดีย
ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
Occupational Therapist
ณัฐธิดา  บุตรดวงติ๊บ  วท.บ.
ครูแตงโม
Nuttida  Boodduangtib B.S.
ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
Occupational Therapist
ธิติพร สุขศรี วท.บ.
ครูเบญ
Thitiporn Suksri B.S.
ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
Occupational Therapistข้อมูลภายในสถาบัน

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ